Wat betekent verandering van trilling voor ons als individu?

Persoonlijke
groei

Persoonlijke groei

Persoonlijke groei valt samen met de persoonlijke groei op energetisch niveau. Deze 2 facetten kunnen niet zonder elkaar. Als jouw energie stagneert, als jouw trillingen niet kunnen stromen, dan betekent dit stilstand.

Als jij je niet wilt aanpassen aan de verandering van het energetisch niveau van de aarde, dan kun je niet groeien. Wanneer zal dit het geval zijn? Dit zijn processen die zich op onbewust niveau afspelen. Onbewust betekent niet bewust zijn van dingen die zich in jezelf of buiten jezelf afspelen. Daarom onderstaand aanvullende woorden over bewustwording, want dit is een belangrijk onderdeel  voor groeiprocessen. 

Bewustwording

Met het groeien van je energie zal alles in je lichaam gaan meebewegen. Zo’n fase van groei kan op sommige momenten zwaar zijn. Wat namelijk centraal staat bij energetische groei is bewustwording. Je bewustwording zal groeien, groter en ruimer worden en je zult zaken en dingen in jezelf en om je heen anders gaan waarnemen. Je beweegt als het ware met je eigen trilling mee in de richting van het energetische niveau van de aarde. Puur, zuiver en liefdevol. 
Naarmate je groeit, zul je steeds scherper gaan kunnen waarnemen of zaken, personen, intenties van personen, relaties, vriendschappen zuiver zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je persoonlijke omgeving waarin situaties en zaken zichtbaar zullen worden. Of als jouw energetische niveau groeit, maar die van je levenspartner of geliefde of van een andere dierbare of van een collega niet.
Dat kunnen pijnlijke waarheden worden omdat je dan weinig tot geen connectie meer ervaart – de niveaus komen te ver uit elkaar te liggen.

Het collectief

Maar ook collectief zullen we gaan bewegen naar een hoger energetisch niveau. Als de trillingen van ons mensen samen op aarde te laag worden, dan gaat de aarde dit automatisch corrigeren. Het is een soort weegschaal die altijd in balans wil staan. Deze aanpassing zorgt ervoor dat er ook op maatschappelijk gebied steeds meer zaken aan het licht zullen komen die op dit moment nog donker en verborgen zijn. (Donker en niet zuiver heeft een zeer lage trilling). Lage trillingen zijn niet liefdevol, niet zuiver en niet puur en staan ver van liefde af.
Op politiek niveau en op wereld niveau (energie kent geen landsgrenzen) zullen vele zaken helder worden. Mensen, stichtingen, bedrijven, multinationals, investeringsgroepen en ‘leiders’ met tot nu toe verborgen, onzichtbare en onzuivere intenties zullen als een automatisch gevolg van deze veranderingen met hun misleidende handelingen naar boven komen drijven. Hierbij zullen de niet zuivere intenties vanzelf zichtbaar worden voor mensen met een hoger energetisch niveau. Zij zullen steeds sneller onzuivere intenties beginnen waar te nemen, waardoor zij minder makkelijk kunnen worden gemanipuleerd.
Groei van bewustwording kan in sommige fases pijnlijk zijn, want de waarheid kan soms hard zijn.
Dit is ook een belangrijke reden waarom sommige mensen vanuit hun onderbewustzijn (dus niet bewust) niet zullen willen groeien.  Ze voelen zich immers erg fijn in de lage trillingen omdat dit feilloos aansluit bij hun eigen trillingsniveau en ze er bijvoorbeeld veel financieel voordeel bij kunnen behalen. Geld is ook een materie die op een lage trilling zit. Dit komt omdat door de jaren heen geld meer en meer is toegegroeid naar een lagere trilling. Dit wil niet zeggen dat als je in financiële rijkdom verkeerd dat dan je trilling bij voorbaat laag is, maar het geld wil dan vanuit een zuivere intentie uiteindelijk wel voor een zuiver doel worden gebruikt.

Zuiver vs onzuiver

Wat is nu precies het verschil tussen zuiver en onzuiver? Dit onderwerp wordt expliciet besproken omdat het zo’n belangrijk onderdeel uitmaakt binnen het proces van persoonlijke groei. Mensen maken fouten. Verkeerde keuzes maken is menselijk en dit geeft ruimte om te leren en daar waar nodig bij te sturen. Dit heeft niets met onzuiver zijn te maken.
Bij onzuiver gaat het erom dat de intenties waarmee je dingen doet niet zuiver zijn. En niet zuiver is alles wat niet helder is, niet puur. Als dingen zuiver zijn, dan voel je dat. Je voelt dan dat de diepste beweegredenen van jezelf of van derden liefdevol, puur en integer zijn naar jezelf en naar je omgeving.

Balans

Bij persoonlijke groei is het belangrijk dat je 3 elementen durft te verbinden met elkaar in je leven. Dit brengt ons bij de holistische visie.

Lichaam

Geest

Ziel

Het in je eigen kracht staan met een hoge vorm van bewustwording gaat alleen als je aandacht besteedt aan je eigen ontwikkeling op het gebied van je lichaam, je geest en je ziel.
Je lichaam dat is je fysieke lichaam hier op aarde, je geest dat is je denken en je ziel, dat is je diepste kern. Als deze 3 elementen alle drie aandacht krijgen, dan kom je als geheel in je kracht te staan en kan de energie / kunnen de trillingen zich goed bewegen en verbinden.

Zit je teveel in je lichaam, dan mis je de verbinding met je geest en je ziel. Je sport als het ware je gevoelens weg. Ga je teveel focus leggen op je ziel, dan ga je zweven en verlies je het contact met de aarde. Balans is en blijft hier het sleutelwoord.