Uitverkocht

Awareness

15,00

Als je ondersteuning wilt bij de groei van je bewustwording.

Uitverkocht

  • Myrtus Communis Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf, Vetiveria Zizanoides Root Oil, Mentha Arvensis Leaf Oil, Cedrus atlantica wood oil
  • Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Boswellia Serrata Oil, Pogostemon Cablin Leaf Oil, Citrus Reticulata Leaf Oil
  • Cinnamomum Zeylanicum Leaf Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Citrus Limon Peel Oil, Cananga Odorata Flower Oil, Pinus Cembra Twig Leaf Oil
  • Energy in just a drop
  • Hoge trilling

Beschrijving

Dit product wordt aanbevolen voor mensen die hun persoonlijke bewustwordingsproces willen ondersteunen en hun zelfstandig denkvermogen willen vergroten.

 

Omschrijving
AWARENESS ondersteunt bewustwording en groei van zelfstandig denken.
Het energetisch systeem van ieder mens is uniek. Gebruik AWARENESS daarom zoals je dat zelf wilt, maar let daarbij wel op ons gebruiksadvies.
Gebruiksadvies:
-Gedurende 4 weken elke dag 1 druppel op een ongebruikt papieren notitieblaadje, tissue of wattenschijfje (elke dag vervangen). Neem de geur in je op die vrijkomt.
Het wordt sterk afgeraden de oliën te gebruiken in combinatie met geurstenen of aromalampen. Het product is niet geschikt voor gebruik in bad of voor toepassing op de huid. Nooit inwendig gebruiken.
Belangrijk: gebruik de AWARENESS alleen voor jezelf. Op deze manier vermijd je de vermenging van energieën.

Lees meer:

Van de wet gevraagde toelichting die we verplicht zijn te melden:
Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan schade aan organen (centraal zenuwstelsel) veroorzaken (na inslikken).
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.- veiligheidsaanbevelingen
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbron-
nen. Niet roken.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; con-
tactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
GEEN braken opwekken.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Awareness

15,00

15,00

Uitverkocht