Alles en iedereen heeft een eigen trilling van energie

Energie
en trilling

Zoals al eerder beschreven bij de werking van energie is energie niets anders dan een kleurrijk geheel van verbindingen van energetische trillingen met elkaar.

Deze verbindingen van trillingen verbinden zich met elkaar op verschillende niveaus.
Je hebt trillingen die zich verbinden op een laag energetisch niveau. Ook zijn er  trillingen die zich verbinden op een hoog energetisch niveau.

Een mooi voorbeeld hiervan is een persoon die zich neerslachtig en depressief voelt. Deze gevoelens bestaan op energetisch niveau uit trillingen en creëren een laag energetisch niveau. Zoals bovenstaand beschreven verbinden trillingen zich op energetisch niveau met elkaar. Lage trillingen verbinden zich met lage trillingen en hogere trillingen willen zich verbinden met hogere energieën. Deze persoon kan zonder bewustwording hiervan gemakkelijk in een neerwaartse spiraal terechtkomen als er zich teveel negatieve trillingen (energieën) met de trillingen van deze persoon gaan verbinden.

Trillingen verplaatsen zich met verschillende snelheden

Terug naar de trillingen en hun eigenschappen.
Trillingen bewegen zich graag en snel. Bij deze bewegingen zijn er eigenlijk twee kanten die ze op kunnen. Als ze zich in de richting van het  positieve (zuiver/licht) bewegen, dan gaan ze sneller bewegen en is de trilling hoog. Bewegen de trillingen zich echter richting meer negatieve energieën  (niet zuiver/donker), dan beweegt deze trilling zich lager. 

Voor mensen die een hoge trilling hebben, daarbij kun je ook aan de term hoog sensitiviteit denken. Het is goed deze term niet te verwarren met hoog gevoeligheid. Een persoon kan hoog gevoelig zijn (scherp zijn in het reactievermogen / in het waarnemen) doordat deze persoon snel dingen, zaken of reacties van andere mensen opmerkt, maar hierbij totaal niets voelen; lees niet sensitief zijn. 

De wisselwerking van energie en het geheel van de trillingen vinden allemaal plaats op een onbewust niveau. Het kan daarom waardevol zijn voor een persoon om meer bewustwording te creëren rondom deze processen en inzicht te krijgen in de verschillende energetische niveaus.