We leven in een wereld
die eigenlijk alleen bestaat
uit energie

We leven in een wereld die eigenlijk alleen bestaat uit energie. Een prachtig geheel van bundels van energieën (energetische velden) die in nauw samenspel op verschillende manieren met elkaar in contact komen.

Het geheel van energie

Het geheel van energie bestaat uit positieve energetische velden, maar ook uit negatieve energetische velden. Wij als mens bewegen ons te midden van deze velden.
Positieve energievelden zijn samengesteld uit positieve energie en zijn daardoor zuiver in de essentie. Negatieve energievelden zijn samengesteld uit negatieve energie en zijn daarom niet zuiver in de essentie.

Daarnaast dragen wij als persoon ook zelf een energetisch veld bij ons. Dit is een veld dat ons beschermt tegen invloeden van buitenaf. Niet iedereen kan dit veld vanuit zichzelf waarnemen. Maar dàt energie bestaat, dat is iets waarvan zich velen bewust zijn.

Hoe werkt het eigenlijk met die energieën? Hoe kan het zijn dat we bestaan uit energie en dat hierover bij velen zo weinig bekend is?

Hierover kun je meer lezen bij werking van energie.