Uitverkocht

Protection

15,00

Als je ondersteuning en bescherming zoekt tijdens je groeiproces.

Uitverkocht

  • Myrtus Communis Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf, Vetiveria Zizanoides Root Oil, Mentha Arvensis Leaf Oil, Cedrus atlantica wood oil
  • Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Boswellia Serrata Oil, Pogostemon Cablin Leaf Oil, Citrus Reticulata Leaf Oil
  • Cinnamomum Zeylanicum Leaf Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Citrus Limon Peel Oil, Cananga Odorata Flower Oil, Pinus Cembra Twig Leaf Oil
  • Energy in just a drop
  • Hoge trilling

Beschrijving

Ondersteunt persoonlijke groeiprocessen en biedt een deel van bescherming tegen negatieve invloeden.

Omschrijving
Het energetisch systeem van ieder mens is uniek. Gebruik PROTECTION daarom zoals je dat zelf wilt, maar let daarbij wel op ons gebruiksadvies.
Gebruiksadvies:
-Maximaal 3 druppels per keer op een ongebruikt notitieboekje, tissue of wattenschijfje ( telkens vervangen). Neem de geur in je op die vrijkomt.
Het is sterk af te raden de oliën te gebruiken in combinatie met geurstenen of aromalampen. Het product is niet geschikt voor gebruik in bad of voor toepassing op de huid. Nooit inwendig gebruiken.
Belangrijk: voor mensen die minder dan een jaar geleden een mRNA-vaccinatie hebben gehad, is het product PROTECTION niet geschikt. Hiervoor is eerst gebruik van het product REBOOST van belang, gevolgd door het product AWARENESS.
Gebruik de PROTECTION alleen voor jezelf. Op deze manier vermijd je de vermenging van energieën.

Lees meer:

Van de wet gevraagde toelichting die we verplicht zijn te melden:
Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan schade aan organen (centraal zenuwstelsel) veroorzaken (na inslikken).
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.- veiligheidsaanbevelingen
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbron-
nen. Niet roken.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; con-
tactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
GEEN braken opwekken.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Protection

15,00

15,00

Uitverkocht